Um samtökin

LÍSA

samtök um landupplýsingar á Íslandi

Samtökin eru frjáls félagasamtök fyrir landupplýsingasamfélagið á Íslandi með það að markmiði að efla samstarf aðila með landupplýsingar og stuðla að aukinni útbreiðslu, notkun og samnýtingu gagna.

Samtökin kynna notagildi landupplýsinga í samfélaginu og eru sameiginlegur vettvangur fagaðila við að tengja saman starf og hugmyndir þeirra sem vinna á þessu sviði hér á landi.

Starf LÍSU snýst um að auka aðgengi og samnýtingu landupplýsinga sem eru upplýsingar tengdar staðsetningu, en það eru meðal annars grunngögn fyrir vöktun, mælingar og rannsóknir á umhverfi okkar. LÍSU samtökin eru einu frjálsu félagasamtökin á Íslandi sem hafa það að markmið að efla samstarf aðila með landupplýsingar.

Fyrir hverja er LÍSA?

Samtökin eru fyrir alla þá sem nota landupplýsingar á einn eða annan hátt: stjórnvöld, fyrirtæki og einstaklinga. Aðild að samtökunum veitir viðkomandi ódýrari aðgang að fundum, ráðstefnum og námskeiðum á vegum samtakanna auk þess að fá tilkynningar um áhugaverða viðburði eða upplýsingar með tölvupósti. Þá opnast fyrir þann möguleika að sitja í fagnefndum samtakanna og hafa þannig áhrif á gang mála á sínu fagsviði. Aðilar nú eru stofnanir, sveitarfélög, opinber fyrirtæki, einkarekin fyrirtæki, sérfræðingar og nemar.

Starfsemi

Starfsemi LÍSU er margþætt, en grunnstoðir eru vinnunefndir, viðburðir, erlent samstarf og samráð við notendur. Helstu vinnunefndir eru orðanefnd, samskipta- og staðlanefnd, lýsigagnanefnd (um tíma nefnd fagráð Landlýsingar), varðveislunefnd, menntanefnd og fleiri nefnda sem hafa starfað tímabundið. Nefndirnar hafa meðal annars skilað af sér mikilvægum verkefnum eins og Orðalista LÍSU, lýsigagnavefnum Landlýsingu og landupplýsingastaðlinum ÍST 120.

Samtökin halda kynningarfundi og málþing um málefni líðandi stundar á sviði landupplýsinga, ný lög, reglugerðir, tilskipanir og önnur málefni sem varða notendur landupplýsinga. Samtökin hafa kynnt tilskipanir um endurnot opinberra upplýsinga og INSPIRE áður en þær voru innleiddar hér á landi og tekið þátt í samræmingarverkefnum um skráningu skipulagsgagna (Plan4all) og fasteignagagna (EURADIN).

Endurmenntun og námskeið. Samtökin halda námskeið fyrir byrjendur og lengra komna notendur, um mælingavinnu, um gagnagrunnsvinnslu með landupplýsingar, skipulag gagnagrunna, gervitunglagögn og fleira. Unnið er með notendum að skipulagi nýrra námskeiða.

Grasrótarstarf og vettvangur umræðu og nýjunga. Ráðstefnur eru haldnar vor og haust um það nýjasta í tækni og notkun landupplýsinga, vorið 2015 var t.a.m. haldin ráðstefa um landupplýsingar alls staðar- dróna alls staðar. Haustráðstefna LÍSU á fastan sess meðal notenda og er heilsdags viðburður með sýningum og umræðukaffi.

Saga

Samtök um landupplýsingar á Íslandi – LÍSA, voru stofnuð 24. mars 1994, í kjölfar tilraunaverkefnis umhverfisráðuneytisins á sviði kortagerðar og stafrænna landupplýsinga, sem stóð yfir á tímabilinu 1991-1993 með vinnunefndum á vegum fjölda stofnana, sveitarfélaga og fyrirtækja. Umhverfisráðuneytið beitti sér fyrir stofnun samtakanna með starfi sérstakrar undirbúningsnefndar, en samtökunum var ætlað að vera samstarfsvettvangur á sviði landfræðilegra gagnasafna og upplýsingakerfa, sem í raun var liður í að koma á grunngerð landupplýsinga hér á landi.

Erindi flutt á 20 ára afmælisfundi samtakanna 24. mars 2014